Μενού
Καλάθι

Ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω του COVID-19 στην ΑΜΘΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020»


Ενίσχυση επιχειρήσεων γα την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.Η επιχείρηση εντάχθηκε στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» και έλαβε οικονομική ενίσχυση με την μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης.


Ο στόχος της δράσης είναι η στήριξη υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.