Το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον δημοσιεύθηκε επίσημα στην ιστοσελίδα https://exoikonomo2021.gov.gr. Ο οδηγός του «Εξοικονομώ 2021» περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για το επόμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά για το χρονικό διάστημα που ορίζεται η Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και θα είναι πλέον ταυτόχρονη για όλη την Επικράτεια. Το νέο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό. Για παράδειγμα μια σημαντική διαφορά είναι η κατάργηση της χρονικής ιεράρχησης των αιτήσεων και η δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Επίσης, στο νέο πρόγραμμα θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά και θα ληφθεί ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ: Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 50.000, 38% περισσότερων συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο. Το "Εξοικονομώ 2021" θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), για την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτηρίων έως το τέλος της δεκαετίας.


Το πρόγραμμα για το εξοικονομώ κατ οίκον καλύπτει:

  1.  Αντικατάσταση κουφωμάτων
  2.  Θερμομόνωση
  3.  Συστήματα ψύξης – θέρμανσης
  4.  Ηλιακό θερμοσίφωνα
  5.  Αναβάθμιση φωτισμού
  6.  Συσκευές διαχείρισης ενέργειας


Τα σημαντικότερα δικαιολογητικά για το εξοικονομώ κατ οίκον είναι:

   1. Οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. τακτοποίηση)
   2. Λογαριασμός ρεύματος
   3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
   4. Ταυτότητα
   5. Φορολογικές δηλώσεις (Ε1 – Ε2 – Ε9 – Εκκαθαριστικό)


Η υπαγωγή αιτήσεων θα γίνεται με την μέθοδο της Συγκριτικής Αξιολόγησης. Μετά την υποβολή θα ανακοινώνεται η βαθμολογία του κάθε αιτούντα. (μπορεί να υπολογιστεί από πριν). Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής και αφού εκδοθούν και οριστικοποιηθούν οι πίνακες κατάταξης, θα καταρτίζεται ο πίνακας υπαγωγής αιτήσεων, βάσει των δεδομένων διαθέσιμων πόρων του προγράμματος ανά Νομό.


Ωφελούμενοι για το εξοικονομώ κατ οίκον:

Ωφελούμενοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

    Α. Ιδιοκατοίκηση: η αίτηση γίνεται από τον συγκύριο που τη χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
    Β. Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση: η αίτηση γίνεται από τον επικαρπωτή ή τον πλήρη κύριο
    Γ. Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης του ακινήτου, τότε η χρήση του (ιδιοκατοίκηση ή ενοικίαση / δωρεάν παραχώρηση) θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και επομένως θα διαμορφώνεται και ανάλογα η επιδότηση.

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να κάνει μια μόνο αίτηση.

Η επιδότηση φτάνει μέχρι το 75% του επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανάλογα με το εισόδημα (“Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς” από το Εκκαθαριστικό):


Ατομικό
Εισόδημα (€)
Οικογενειακό Εισόδημα (€)
Ποσοστό Επιχορήγησης

Ιδιοκατοίκηση
Δωρεάν παραχώρηση/ενοικίαση
1
≤5.000
≤10.000
75%
65%
2
>5.000-10.000
>10.000-20.000
70%
60%
3
>10.000–20.000
>20.000-30.000
55%
45%
4
>20.000–30.000
>30.000-40.000
45%
40%
5
>30.000
>40.000
40%
40%

Η επιδότηση καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη και αυτός εξοφλεί τα τεχνικά συνεργεία. Για την ακρίβεια, μετά την απόφαση υπαγωγής, καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη (ακατάσχετος και δεσμευμένος να πραγματοποιεί κινήσεις μόνο προς τους προμηθευτές) το 50% της επιδότησης, ο οποίος μαζί με τη δική του συμμετοχή θα πρέπει να το καταβάλλει στα συνεργεία. Στο τέλος του έργου καταβάλλεται το υπόλοιπο 50% της επιδότησης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη ώστε να εξοφληθούν τα συνεργεία.Επιπλέον επιδότηση προσφέρεται με τη δυνατότητα για άτοκο τραπεζικό δανεισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής. Μάλιστα, για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία θα υπάρχει δημόσια εγγυοδοσία για τον τραπεζικό δανεισμό των νοικοκυριών αυτών.


Η MollaMaterials που δραστηριοποιείτε στη Ξάνθη είναι διαθέσιμη να σας παρέχει στεγανωτικές και θερμομονωτικές λύσεις  έτσι ώστε να αναβαθμίσετε την κατοικία σας. Οι επιλέξιμες δαπάνες για την θερμομόνωση στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον είναι:


Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων
Μονοκατοικία/ Μεμονωμένο διαμέρισμα
Πολυκατοικία
Μη κοινόχρηστες (διαμέρισμα)

Πολυκατοικία
Κοινόχρηστες
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΘερμομόνωση δώματος εξωτερικά
Ναι
Ναι
Ναι
Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη
Ναι
Ναι
Ναι
Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα
Ναι
Ναι
Ναι
Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα
Ναι
Ναι
Ναι


Στο κατάστημα Mollamaterials θα βρείτε πληθώρα προϊόντα από μονωτικά υλικά όπως εξηλασμένη πολυστερίνη ξυλοτύπου, εξηλασμένη πολυστερίνη τοιχοποιίας, εξηλασμένη πολυστερίνη κεραμοσκεπών, εξηλασμένη πολυστερίνη υψηλών αντοχών, εξηλασμένη πολυστερίνη εσωτερικής θερμομόνωσης, εξηλασμένη πολυστερίνη εξωτερικής θερμομόνωσης, πετροβάμβακα, διογκωμένη πολυστερίνη, γραφιτούχα, βύσματα μονώσεων με καρφί κτλ. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2541065666 ή επισκεφτείτε  το κατάστημα μας στην διεύθυνση: 2ο χιλ. Ξάνθης - Καβάλας που βρίσκεται πίσω από τον υποσταθμό της ΔΕΗ.