Μενού
Καλάθι

Τρόποι Επιστροφής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Παρακάτω παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων τα οποία παραγγέλθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος mollamaterials.gr. Σε κάθε περίπτωση, πριν την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αίτησης επιστροφής προϊόντων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση: https://www.mollamaterials.gr/index.php?route=account/return/add. Έπειτα, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λπ.) και να επιστραφεί αζημίως σε άριστη αρχική κατάσταση.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων λόγω ασυμβατότητας υλικού ή λόγω λάθους παραγγελίας, τα έξοδα επιστροφής και επαναπροώθησης των προϊόντων βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον πελάτη. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, είτε με τη μεταφορική εταιρία, είτε με courier, είτε απευθείας στο φυσικό καταστήματα της επιχείρησης.

Πριν την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αίτησης επιστροφής προϊόντων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση: https://www.mollamaterials.gr/index.php?route=account/return/add. Έπειτα, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λπ.) και να επιστραφεί αζημίως σε άριστη αρχική κατάσταση.

Σε περίπτωση που το επιθυμητό προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, λόγω μη έγκαιρης παράδοσης από τους προμηθευτές η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προτείνει άμεσα κάποιο όμοιο εναλλακτικό.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή. Το ποσό αποζημίωσης θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό του ποσού έναντι του πελάτη.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στην περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικών προϊόντων (σε εν ενεργή εγγύηση), τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη και επαναπροώθησης την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Εάν κατά την παραλαβή ο πελάτης διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια ελαττώματα στο προϊόν, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί το δέμα και να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στον μεταφορέα χωρίς καμία επιβάρυνση. Εάν ο πελάτης παραλάβει το προϊόν χωρίς να εκφράσει συγκεκριμένη επιφύλαξη, τότε σημαίνει πως ο πελάτης παρέλαβε ανεπιφύλακτα το προϊόν από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, είτε με τη μεταφορική εταιρία, είτε με courier, είτε απευθείας στο φυσικό καταστήματα της επιχείρησης.

Πριν την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αίτησης επιστροφής προϊόντων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση: https://www.mollamaterials.gr/index.php?route=account/return/add. Έπειτα, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λπ.) και να επιστραφεί αζημίως σε άριστη αρχική κατάσταση.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια γίνεται επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εάν διαπιστωθεί και βεβαιωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, τότε πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ άλλο προϊόν αντίστοιχων δυνατοτήτων/χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας ή σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, τότε ακυρώνεται η συναλλαγή και  η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του προϊόντος. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την τράπεζα.


ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς και να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς καμία επιβάρυνση με την προϋπόθεση να έχει εξοφλήσει όλα τα έξοδα μεταφορικών από και προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, είτε με τη μεταφορική εταιρία, είτε με courier, είτε απευθείας στο φυσικό καταστήματα της επιχείρησης.

Πριν την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αίτησης επιστροφής προϊόντων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση: https://www.mollamaterials.gr/index.php?route=account/return/add. Έπειτα, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λπ.) και να επιστραφεί αζημίως σε άριστη αρχική κατάσταση.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε (εκτός από τα έξοδα μεταφορικών) το πολύ μέσα σε 30 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Η επιστροφή του ποσού γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του προϊόντος. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την τράπεζα.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή. Το ποσό αποζημίωσης θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό του ποσού έναντι του πελάτη.Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2541065666, είτε μέσω e-mail στο info@mollamaterials.gr