Μενού
Καλάθι

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση του ιστότοπου www.mollamaterials.gr με τους ακόλουθους μηχανισμούς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι προσαρμοσμένη με το πλαίσιο GDPR. Η προστασία και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)(ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι όροι της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής και χρήσης των δεδομένων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και την ιστοσελίδα αυτή, όπου  τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται από τους χρήστες κατά την διάρκεια παραγγελιών της παρούσας ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες που παρέχονται εκούσια από τους χρήστες, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν διανέμει σε κανένα τρίτο τις πληροφορίες των χρηστών και των πελατών του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

 

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα mollamaterials.gr χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ζητούνται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή να στείλουν email στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει πληροφορίες όπως: (1) στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που δίνει ο χρήστης προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το mollamaterials.gr, (3) στοιχεία που δίνει ο χρήστης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται ανά διαστήματα, (4) στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (iOS, Android, Facebook, Google).

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός, το email, το τηλέφωνο, στοιχεία αποστολής – παράδοσης, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθεί και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα).

Η χρήση των πληροφοριών γίνεται προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία σχετικά:(1) για ταυτοποίηση του πελάτη και ενημέρωση διαθεσιμότητας προϊόντος, (2) για παράδοση παραγγελίας, (3) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, (4) για ειδικές προσφορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα, (5) για παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

Βέβαια, έχετε τη δυνατότητα να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το mollamaterials.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mollamaterials.gr.

Ορισμένες πληροφορίες από αυτές ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους, όπως μεταφορικές εταιρίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι παραγγελίες των χρηστών. Σε περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας επεξεργάζονται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας της τράπεζας και κανένα στοιχείο της κάρτας δεν κρατιέται στα συστήματα της ιστοσελίδας mollamaterials.gr.

Σε περίπτωση νομικών υποχρεώσεων ενδέχεται (αν χρειαστεί) να χρησιμοποιηθούν και να διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, π.χ. για πρόληψη απώλειας, απάτης, για προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων, του απορρήτου και της ασφάλειας ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών και των συστημάτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με τον ιστότοπο mollamaterials.gr επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, τροποποιούν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει στην ιστοσελίδα. Η πρόσβαση για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας από τη σχετική φόρμα Προστασίας Δεδομένων GDPR. Σε περίπτωση δυσκολίας πρόσβασης ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα επικοινωνήστε με το mollamaterials.gr μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mollamaterials.gr.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υιοθετεί διαδικασίες που προφυλάσσει τις συναλλαγές και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που προσκομίζουν οι ίδιοι στην ιστοσελίδα του. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer) για στοιχεία που διακινούνται μέσω του ιστότοπου www.mollamaterials.gr και το πρωτόκολλο TLS (TransportLayerSecurity) για τα στοιχεία που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Οι λειτουργίες αυτές προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Οι πολιτικές διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών που ακολουθούνται είναι ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται/επικαιροποιούνται τακτικά. Η πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή στους άμεσους συνεργάτες της επιχείρησης για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η επιχείρηση θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί ειδοποίησης της παραβίασης.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υιοθετεί την υπηρεσία Redirection της τράπεζας όπου μέσω της υπηρεσίας Redirection, το site της επιχείρησης υποστηρίζει και προστατεύεται από τις υπηρεσίες πιστοποίησης κατόχων κάρτας «VISA SECURE» (για συναλλαγές με κάρτα Visa) και «Mastercard ID Check» (για συναλλαγές με κάρτες Mastercard και Maestro).ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες έχουν συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπο, τα οποία προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων και αναφέρονται παρακάτω:

(1) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή των χρηστών. Με το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

(2) Δικαίωμα πρόσβασης/διόρθωσης: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης ή/και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να τα διορθώσουν με την είσοδό τους στο υπάρχον προσωπικό λογαριασμό του ιστότοπου mollamaterials.gr. Σε περίπτωση που δεν έχουν λογαριασμό αλλά έχουν πραγματοποιήσει παραγγελίες, μπορούν να έχουν πρόσβαση από τη συγκεκριμένη σελίδα προστασίας δεδομένων GDPR του mollamaterials.gr, όπου αιτούνται αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων.

(3) Δικαίωμα διαγραφής: Οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν μέσω της συγκεκριμένης σελίδας προστασίας δεδομένων GDPR να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά τους δεδομένα πλέον δεν είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Αν υπάρχει συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, τότε θα παραμείνει σε εκκρεμότητα το αίτημα μέχρι εκπλήρωσης νομικής υποχρέωσης.

(4) Δικαίωμα περιορισμού/εναντίωσης: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των προσωπικών τους δεδομένων, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας, σε περίπτωση άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή έχουν αντίρρηση για τον τρόπο επεξεργασίας τους, επικοινωνώντας στο info@mollamaterials.gr.

 (5) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή σε περίπτωση παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου.

Τα αιτήματα ενδέχεται να ικανοποιηθούν εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση μη αναγνωρίσιμων στοιχείων των προσωπικών δεδομένων (π.χ. ψευδώνυμα σχόλια ή συλλογές cookies κ.λπ.) τα αιτήματα δεν μπορούν να εκτελεστούν, εκτός αν παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση. Τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ειδικής σελίδας περί προστασίας δεδομένων GDPR που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.mollamaterials.gr.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Εάν τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία τότε ενδέχεται να διαγραφούν.

 

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή ενός χρήστη κατά την διάρκεια επίσκεψης του σε κάποιο ιστότοπο. Αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί και εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων (π.χ.Google) που δεν ελέγχονται από το ίδιο ιστότοπο.

Ο λόγος χρήσης τους είναι για να μπορεί να απομνημονεύει τις προτιμήσεις των χρηστών (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγουν εκ νέου τις προτιμήσεις τους οι χρήστες στην μετέπειτα επίσκεψη τους στον ίδιο ιστότοπο. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται και για συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης των χρηστών στον ιστότοπο.

Τον ίδιο μηχανισμό χρησιμοποιεί και ο ιστότοπος mollamaterials.gr με σκοπό να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς τεχνικά προβλήματα, να συλλέγει πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση και να συλλέγει δεδομένα για βελτίωση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επίσης, cookies τρίτων όπως την Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της επιχείρησης σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.mollamaterials.gr.

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, επισκέπτοντας την ιστοσελίδα: https://www.google.com/ads/preferences/. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (Chrome,Firefox, Edge κ.λπ.), να ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς για τη λήψη του ή την απόρριψή του. Περισσότερες πληροφορίες περί επεξεργασίας και διαγραφής των cookies μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση: https://www.aboutcookies.org/. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες κάποιου ιστότοπου.

Επιπλέον, o ιστότοπος mollamaterials.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του GoogleAnalytics για διαφημίσεις προβολής (π.χ. επαναληπτικό μάρκετινγκ Google κλπ) και τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το GoogleAnalytics. Οι χρήστες, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων (https://www.google.com/settings/ads), μπορούν να εξαιρεθούν από το GoogleAnalytics αλλά και να το προσαρμόσουν στις προτιμήσεις τους. Στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του GoogleAnalytics.

Ο ιστότοπος mollamaterials.gr συμμορφώνεται αξιόπιστα με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος(https://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?answer=143465) του GoogleAdWords και τους περιορισμούς περί ευαίσθητων κατηγοριών (https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465#sensitive).

Ο ιστότοπος mollamaterials.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική cookies όποια στιγμή κριθεί απαραίτητο. Οι όποιες αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με τον ιστότοπο mollamaterials.gr μπορεί να ενημερώνει και να τροποποιεί τη παρούσα πολιτική όποτε είναι απαραίτητη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συστήνετε η παρακολούθηση της πολιτικής αυτής σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται οι χρήστες/επισκέπτες για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.


ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεσθε και συναινείτε με τη Πολιτική Απορρήτου και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχουν ανακοινωθεί και που θα ενημερώνονται τακτικά μέσω αυτής.Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2541065666, είτε μέσω e-mail στο info@mollaparts.gr