Μενού
Καλάθι

Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεσθε και συναινείτε με τη Πολιτική Απορρήτου και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί και που θα ενημερώνονται τακτικά μέσω αυτής. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η επιχείρηση Μolla πέρα από το φυσικό της κατάστημα δραστηριοποιείτε και στο χώρο του διαδικτύου με το ηλεκτρονικό της κατάστημα mollamaterials.gr. Ο ιστότοπος αυτός είναι ηλεκτρονικό εμπορικό καταστήματα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών. Η επιχείρηση Molla εκπροσωπείται νόμιμα από φυσικό πρόσωπο την Κιούρτ-Μεχμεταλή Χαβά με Α.Φ.Μ.:103592323, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης που εδρεύει στην Ξάνθη με Τ.Κ.:67100, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@mollamaterials.gr και τηλεφωνική εξυπηρέτηση: 25410 65666 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.mollamaterials.gr. Κάθε χρήστης ή πελάτης που εισέρχεται, κάνει χρήση ή/και συναλλάσσεται με τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος ή πραγματοποιεί παραγγελία και αγορά προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, τότε οφείλει υπεύθυνα να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης καθώς και την πολιτική απορρήτου από το ηλεκτρονικό κατάστημα, όποια στιγμή το κρίνει αναγκαίο. Παράλληλα, ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η επίσκεψη και η χρήση του ιστότοπου (mollamaterials.gr) γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη ή πελάτη και δεν ευθύνεται η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων. Επίσης, οι επισκέπτες δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του ιστότοπου και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά δεδομένα. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης του ιστότοπου καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία του. Επίσης, δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για οποιαδήποτε μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Οι σύνδεσμοι που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν τους χρήστες στις σελίδες του ίδιου καταστήματος ή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγούν το χρήστη να μεταβεί σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων ή επιχειρήσεων. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες υπάρχουν για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπου η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη και δεν υποδηλώνει ότι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα δεδομένου ότι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται σε ότι αφορά την ταυτότητα της, ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών και ως προς τις παρεχόμενες συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, δεν δεσμεύεται από ηλεκτρονικές καταχωρήσεις που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Ο έλεγχος της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται καθώς και των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης ενός προϊόντος από τους προμηθευτές η επιχείρηση μπορεί να σας προτείνει άμεσα κάποιο εναλλακτικό. Οι τιμές αφορούν μόνο online παραγγελίες και μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι δικαιούχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης της ιστοσελίδας www.mollamaterials.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που περιέχονται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή προμηθευτών ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή προμηθευτών ή των τρίτων μερών αντίστοιχα. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας του περιεχομένου αυτού και η παραπλάνηση του κοινού, σχετικά με τα περιεχόμενα και τον ιδιοκτήτη του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση του ιστότοπου www.mollamaterials.gr με τους ακόλουθους μηχανισμούς.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ είναι προσαρμοσμένη με το πλαίσιο GDPR. Η προστασία και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)(ΓΚΠΔ 2016/679) και της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι όροι της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής και χρήσης των δεδομένων από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και την ιστοσελίδα αυτή, όπου  τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται από τους χρήστες κατά την διάρκεια παραγγελιών της παρούσας ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες που παρέχονται εκούσια από τους χρήστες, χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν διανέμει σε κανένα τρίτο τις πληροφορίες των χρηστών και των πελατών του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

 

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Οι χρήστες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα mollamaterials.gr χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ζητούνται από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ή να στείλουν email στο ηλεκτρονικό κατάστημα. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει πληροφορίες όπως: (1) στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που δίνει ο χρήστης προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το mollamaterials.gr, (3) στοιχεία που δίνει ο χρήστης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται ανά διαστήματα, (4) στοιχεία που δίνει ο χρήστης κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (iOS, Android, Facebook, Google).

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός, το email, το τηλέφωνο, στοιχεία αποστολής – παράδοσης, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθεί και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα).

Η χρήση των πληροφοριών γίνεται προκειμένου να επιτευχθεί επικοινωνία σχετικά:(1) για ταυτοποίηση του πελάτη και ενημέρωση διαθεσιμότητας προϊόντος, (2) για παράδοση παραγγελίας, (3) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το ηλεκτρονικό κατάστημα, (4) για ειδικές προσφορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα, (5) για παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού.

Βέβαια, έχετε τη δυνατότητα να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το mollamaterials.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mollamaterials.gr.

Ορισμένες πληροφορίες από αυτές ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε τρίτους, όπως μεταφορικές εταιρίες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι παραγγελίες των χρηστών. Σε περίπτωση αγοράς με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας επεξεργάζονται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας της τράπεζας και κανένα στοιχείο της κάρτας δεν κρατιέται στα συστήματα της ιστοσελίδας mollamaterials.gr.

Σε περίπτωση νομικών υποχρεώσεων ενδέχεται (αν χρειαστεί) να χρησιμοποιηθούν και να διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, π.χ. για πρόληψη απώλειας, απάτης, για προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων, του απορρήτου και της ασφάλειας ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών και των συστημάτων της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με τον ιστότοπο mollamaterials.gr επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, τροποποιούν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομίσει στην ιστοσελίδα. Η πρόσβαση για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας από τη σχετική φόρμα Προστασίας Δεδομένων GDPR. Σε περίπτωση δυσκολίας πρόσβασης ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα επικοινωνήστε με το mollamaterials.gr μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mollamaterials.gr.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υιοθετεί διαδικασίες που προφυλάσσει τις συναλλαγές και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που προσκομίζουν οι ίδιοι στην ιστοσελίδα του. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer) για στοιχεία που διακινούνται μέσω του ιστότοπου www.mollamaterials.gr και το πρωτόκολλο TLS (TransportLayerSecurity) για τα στοιχεία που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Οι λειτουργίες αυτές προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Οι πολιτικές διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών που ακολουθούνται είναι ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα και αναθεωρούνται/επικαιροποιούνται τακτικά. Η πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή στους άμεσους συνεργάτες της επιχείρησης για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, η επιχείρηση θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί ειδοποίησης της παραβίασης.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υιοθετεί την υπηρεσία Redirection της τράπεζας όπου μέσω της υπηρεσίας Redirection, το site της επιχείρησης υποστηρίζει και προστατεύεται από τις υπηρεσίες πιστοποίησης κατόχων κάρτας «VISA SECURE» (για συναλλαγές με κάρτα Visa) και «Mastercard ID Check» (για συναλλαγές με κάρτες Mastercard και Maestro). 

ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες έχουν συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα που συλλέγονται στον ιστότοπο, τα οποία προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων και αναφέρονται παρακάτω:

(1) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή των χρηστών. Με το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή.

(2) Δικαίωμα πρόσβασης/διόρθωσης: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης ή/και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να τα διορθώσουν με την είσοδό τους στο υπάρχον προσωπικό λογαριασμό του ιστότοπου mollamaterials.gr. Σε περίπτωση που δεν έχουν λογαριασμό αλλά έχουν πραγματοποιήσει παραγγελίες, μπορούν να έχουν πρόσβαση από τη συγκεκριμένη σελίδα προστασίας δεδομένων GDPR του mollamaterials.gr, όπου αιτούνται αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων.

(3) Δικαίωμα διαγραφής: Οι χρήστες μπορούν να αιτηθούν μέσω της συγκεκριμένης σελίδας προστασίας δεδομένων GDPR να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, με την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά τους δεδομένα πλέον δεν είναι απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Αν υπάρχει συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, τότε θα παραμείνει σε εκκρεμότητα το αίτημα μέχρι εκπλήρωσης νομικής υποχρέωσης.

(4) Δικαίωμα περιορισμού/εναντίωσης: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των προσωπικών τους δεδομένων, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας, σε περίπτωση άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων ή έχουν αντίρρηση για τον τρόπο επεξεργασίας τους, επικοινωνώντας στο info@mollamaterials.gr.

 (5) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή σε περίπτωση παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου.

Τα αιτήματα ενδέχεται να ικανοποιηθούν εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση μη αναγνωρίσιμων στοιχείων των προσωπικών δεδομένων (π.χ. ψευδώνυμα σχόλια ή συλλογές cookies κ.λπ.) τα αιτήματα δεν μπορούν να εκτελεστούν, εκτός αν παρασχεθούν πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση. Τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ειδικής σελίδας περί προστασίας δεδομένων GDPR που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.mollamaterials.gr.

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Εάν τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον αναγκαία τότε ενδέχεται να διαγραφούν.

 

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή ενός χρήστη κατά την διάρκεια επίσκεψης του σε κάποιο ιστότοπο. Αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί και εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων (π.χ.Google) που δεν ελέγχονται από το ίδιο ιστότοπο.

Ο λόγος χρήσης τους είναι για να μπορεί να απομνημονεύει τις προτιμήσεις των χρηστών (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να εισαγάγουν εκ νέου τις προτιμήσεις τους οι χρήστες στην μετέπειτα επίσκεψη τους στον ίδιο ιστότοπο. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιούνται και για συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης των χρηστών στον ιστότοπο.

Τον ίδιο μηχανισμό χρησιμοποιεί και ο ιστότοπος mollamaterials.gr με σκοπό να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς τεχνικά προβλήματα, να συλλέγει πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβαση και να συλλέγει δεδομένα για βελτίωση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επίσης, cookies τρίτων όπως την Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της επιχείρησης σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.mollamaterials.gr

Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των cookies από την Google, επισκέπτοντας την ιστοσελίδα: https://www.google.com/ads/preferences/. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (Chrome,Firefox, Edge κ.λπ.), να ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie και να αποφασίζετε εσείς για τη λήψη του ή την απόρριψή του. Περισσότερες πληροφορίες περί επεξεργασίας και διαγραφής των cookies μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση: https://www.aboutcookies.org/. Σ' αυτή την περίπτωση έχετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες κάποιου ιστότοπου.

Επιπλέον, o ιστότοπος mollamaterials.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του GoogleAnalytics για διαφημίσεις προβολής (π.χ. επαναληπτικό μάρκετινγκ Google κλπ) και τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το GoogleAnalytics. Οι χρήστες, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις διαφημίσεων (https://www.google.com/settings/ads), μπορούν να εξαιρεθούν από το GoogleAnalytics αλλά και να το προσαρμόσουν στις προτιμήσεις τους. Στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του GoogleAnalytics.

Ο ιστότοπος mollamaterials.gr συμμορφώνεται αξιόπιστα με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος(https://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?answer=143465) του GoogleAdWords και τους περιορισμούς περί ευαίσθητων κατηγοριών (https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465#sensitive).

Ο ιστότοπος mollamaterials.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την πολιτική cookies όποια στιγμή κριθεί απαραίτητο. Οι όποιες αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με τον ιστότοπο mollamaterials.gr μπορεί να ενημερώνει και να τροποποιεί τη παρούσα πολιτική όποτε είναι απαραίτητη χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Συστήνετε η παρακολούθηση της πολιτικής αυτής σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται οι χρήστες/επισκέπτες για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Παρακάτω παρατίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων τα οποία παραγγέλθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος mollamaterials.gr. Σε κάθε περίπτωση, πριν την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αίτησης επιστροφής προϊόντων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση: https://www.mollamaterials.gr/index.php?route=account/return/add. Έπειτα, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λπ.) και να επιστραφεί αζημίως σε άριστη αρχική κατάσταση.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ – ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στην περίπτωση επιστροφής προϊόντων λόγω ασυμβατότητας υλικού ή λόγω λάθους παραγγελίας, τα έξοδα επιστροφής και επαναπροώθησης των προϊόντων βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον πελάτη. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, είτε με τη μεταφορική εταιρία, είτε με courier, είτε απευθείας στο φυσικό καταστήματα της επιχείρησης.

Πριν την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αίτησης επιστροφής προϊόντων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση: https://www.mollamaterials.gr/index.php?route=account/return/add. Έπειτα, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λπ.) και να επιστραφεί αζημίως σε άριστη αρχική κατάσταση.

Σε περίπτωση που το επιθυμητό προϊόν δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, λόγω μη έγκαιρης παράδοσης από τους προμηθευτές η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προτείνει άμεσα κάποιο όμοιο εναλλακτικό.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή. Το ποσό αποζημίωσης θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό του ποσού έναντι του πελάτη.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στην περίπτωση εντοπισμού ελαττωματικών προϊόντων (σε εν ενεργή εγγύηση), τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη και επαναπροώθησης την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Εάν κατά την παραλαβή ο πελάτης διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια ελαττώματα στο προϊόν, τότε ο πελάτης έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί το δέμα και να επιστρέψει το ελαττωματικό προϊόν στον μεταφορέα χωρίς καμία επιβάρυνση. Εάν ο πελάτης παραλάβει το προϊόν χωρίς να εκφράσει συγκεκριμένη επιφύλαξη, τότε σημαίνει πως ο πελάτης παρέλαβε ανεπιφύλακτα το προϊόν από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, είτε με τη μεταφορική εταιρία, είτε με courier, είτε απευθείας στο φυσικό καταστήματα της επιχείρησης.

Πριν την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αίτησης επιστροφής προϊόντων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση: https://www.mollamaterials.gr/index.php?route=account/return/add. Έπειτα, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λπ.) και να επιστραφεί αζημίως σε άριστη αρχική κατάσταση.

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια γίνεται επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εάν διαπιστωθεί και βεβαιωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, τότε πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ άλλο προϊόν αντίστοιχων δυνατοτήτων/χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας ή σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, τότε ακυρώνεται η συναλλαγή και  η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του προϊόντος. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την τράπεζα.

 

ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς και να επιστρέψει τα προϊόντα χωρίς καμία επιβάρυνση με την προϋπόθεση να έχει εξοφλήσει όλα τα έξοδα μεταφορικών από και προς την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, είτε με τη μεταφορική εταιρία, είτε με courier, είτε απευθείας στο φυσικό καταστήματα της επιχείρησης.

Πριν την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αίτησης επιστροφής προϊόντων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση: https://www.mollamaterials.gr/index.php?route=account/return/add. Έπειτα, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λπ.) και να επιστραφεί αζημίως σε άριστη αρχική κατάσταση.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε (εκτός από τα έξοδα μεταφορικών) το πολύ μέσα σε 30 μέρες από την παραλαβή των προϊόντων. Η επιστροφή του ποσού γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του προϊόντος. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την τράπεζα.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή. Το ποσό αποζημίωσης θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ θα προβαίνει μονομερώς σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό του ποσού έναντι του πελάτη.

 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα προϊόντα που βρίσκονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα mollamaterials.gr καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από την εγγύηση, τους όρους και το χρόνο που δίνει το εκάστοτε εργοστάσιο κατασκευής τους και τα οποία δεν δεσμεύουν σε καμία περίπτωση την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά ζημίες που οφείλονται στο ίδιο το προϊόν μόνο, και όχι ζημιές που έχουν προκληθεί από εξωτερικό παράγων (π.χ. λόγω κακής τοποθέτησης ή  κακής χρήσης, λόγω διαφορετικής χρήσης από αυτό που προορίζεται). Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά των προϊόντων. Η μεταφορά γίνετε με αποκλειστική ευθύνη του αγοραστή που διέπετε από τους όρους του εκάστοτε μεταφορέα.

Όταν διαπιστωθεί και βεβαιωθεί από το εκάστοτε εργοστάσιο που παρέχει την εγγύηση ή της ίδιας επιχείρησης ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, τότε πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος.

Πριν την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να προηγηθεί η καταχώρηση αίτησης επιστροφής προϊόντων που βρίσκεται σε ηλεκτρονική φόρμα στην διεύθυνση: https://www.mollamaterials.gr/index.php?route=account/return/add. Έπειτα, η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύει όλα τα απαραίτητα έγγραφα (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.λπ.) και να επιστραφεί αζημίως σε άριστη αρχική κατάσταση.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση από τους αντιπροσώπους των εργοστασίων.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεσθε και συναινείτε με τη Πολιτική Απορρήτου και τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί και που θα ενημερώνονται τακτικά μέσω αυτής.Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2541065666, είτε μέσω e-mail στο info@mollamaterials.gr